Biêu mẫu công văn 675

Thực hiện CV số 675 của huyện ủy ngày 6/6/2018 về việc kê khai bảo hiểm y tế theo hộ gia đình CBGV. vậy nhà trường yêu cầu CBGV kê khai các thành viên trong hộ gia đình mình đã tham…