Cơ cấu tổ chức

Tháng Chín 9, 2016 10:28 chiều
 
CƠ CẤU TỔ CHỨC TRƯỜNG THCS NGHĨA AN
BAN CHI ỦY
Thứ tự Họ và tên Ngày tháng năm sinh Chức vụ Ghi chú
1 Vũ Ngọc Huỳnh 17/08/1976 Bí thư
2 Vũ Thế Phong 11/09/1978 Phó Bi thư
3 Trần Xuân Vương 02/03/1979 Phó Bi thư
4 Mai Xuân Tuyến 15/08/1969 Chi ủy
5 Mai Ngọc Sơn 12/06/1985 Chi ủy
BAN GIÁM HIỆU
1 Vũ Ngọc Huỳnh 17/08/1976 Hiệu Trưởng
2 Vũ Thế Phong 11/09/1978 Phó Hiệu trưởng
3 Trần Xuân Vương 02/03/1979 Phó Hiệu trưởng
BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
1 Mai Xuân Tuyến 15/08/1969 Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Phương 07/05/1984 Phó chủ tịch
3 Trần Minh Quốc 25/05/1979 Ủy viên
4 Mai Ngọc Sơn 12/06/1985 Ủy viên
5
6
TỔ CHUYÊN MÔN
1 Trần Thị Nga 12/04/1970 Tổ trưởng TKHTN
2 Trần Minh Quốc 25/05/1979 Tổ trưởng TKHXH
3 Mai Thị Thu Thuỷ 24/11/1977 Tổ phó TKHXH
4 Phạm Thị Hoài 20/12/1986 Tổ phó TKHTN
ĐOÀN THANH NIÊN
1 Mai Ngọc Sơn 12/06/1985 Bí thư
2 Nguyễn Hữu Huấn 20/02/1989 Phó Bí thư
ĐỘI THIẾU NIÊN
1 Phan Văn Nguyện 10/10/1985 Tổng phụ trách
2 Hoàng Thị Len 10/08/1974 Phó tổng phụ trách