Biêu mẫu công văn 675

Tháng Sáu 22, 2018 11:16 chiều

Thực hiện CV số 675 của huyện ủy ngày 6/6/2018 về việc kê khai bảo hiểm y tế theo hộ gia đình CBGV. vậy nhà trường yêu cầu CBGV kê khai các thành viên trong hộ gia đình mình đã tham gia BHYT hoặc chưa tham gia theo mẫu trên trang website http://thcsnghiaan.pgdnamtruc.edu.vn hoặc trên Gmai: gvthcsnghiaan.nt.nd@gmail.com và Nộp về trường trước ngày 24 tháng 6 năm 2018 qua địa chỉ Email:thcsnghiaan.nt.nd@gamil.com hoặc huanyte88@gmail.com

Tải tại đây: Mau 01 cong van 675 Mau 02 cong van 675CV 675