Lịch công tác (Từ ngày 30/07/2018-05/08/2018)

Tháng Bảy 31, 2018 10:37 chiều

LCT thang 8-T1

Chú ý: Lịch tập huấn chính trị hè 2018: Thời gian sáng thứ hai (ngày 06/08/2018)

Thành phần: Toàn bộ giáo viên chưa là đảng viên