Trường THCS Nghĩa An làm vệ sinh môi trường kỉ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trực

Tháng Tư 1, 2017 9:41 sáng

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH-PGDĐT ngày 27 tháng 3 năm 2017 của PGD-ĐT huyện Nam Trực . Trường THCS Nghĩa An xây dựng Kế hoạch Số01/KH-VSMT chào mừng kỉ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trực (1/04/1997-01/04/2017)

Mục đích 

– Tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường thấy được ý nghĩa, những thành quả đạt được về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện nhà sau 20 năm tái lập. Từ đó giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, tự hào về truyền thống hiếu học của quê hương.

– Nhân rộng mô hình bảo vệ môi trường tại các địa phương nhằm cải thiện môi trường, giữ gìn môi trường sống, cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

– Thông qua phong trào trên nhằm tăng cường, kiện toàn công tác quản lí của nhà trường, sự quan tâm của các cấp, chính quyền, các ban ngành địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài  nhà trường, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

HÌNH ẢNH THẦY  VÀ TRÒ TRƯỜNG  THCS NGHĨA AN TÍCH CỰC LÀM VSMT

ANH 2

ANH 13 4 5 6